Jeżeli Tworzysz
, uważasz, że masz coś do Przekazania,
jeśli Buntujesz się przeciwko
k o n s u m e n c k i e m u
m o d e l o w i życia
bo wiesz,
,że posiadasz własną
, wyraźną osobowosć
napisz do nas !
dalej